Salyámosi Éva írásai kategóriaarchívum

Salyámosy Éva új könyve augusztus 19-én Tahiban már kapható

Szeretettel értesítem a kedves nőtestvéreket, és rajtatok keresztül minden érdeklődőt, hogy új könyvem megjelent, és augusztus 19.-étől már megvásárolható Tahiban.

Ez nagy öröm nekem, mert a megtérésemről, az azt megelőző időkről és a követőekről szól.

A megjelenés oka kettős  volt:

–  Megtapasztaltam, hogy nagyon fontos a lélek, amíg meg nem tér, emberek garmada foglalkozik velük, de utána szinte már senki se ér rá. Vagy ha igen, az egyén nem nagyon kap életvezetési tanácsot a keresztény élet gyakorlatára vonatkozva. A megtért léleknek sokszor nincs embere. Én szeretnék a barátjuk lenni, ezen az úton is. Ezért őszintén leírtam sok dolgot abból, amit friss megtérőként tapasztaltam: örömet és bánatot, bukást és felállást, mindent  az Úr segítségével.

– Ezt kaptam Istentől feladatként, mert a bemerítő igém is ez volt: Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megsegítelek és te dicsőítesz engem. Nos, én  az életem mellett a média munkámmal, a tanúságtevéseimmel is  dicsőitek, most ezzel is.

Médiamunkám során a tv-ben, rádióban, sajtóban azt is megtapasztaltam, hogy nagyon sok látens érdeklődő van. Megnyitják a honlapokat, titokban belenéznek ebbe az életbe, próbálják kikutatni, hogy milyen is az az evangélium. De sokan vannak, akik nem vennének meg ilyen könyvet…Rabságban élnek, közömbösek… hozzájuk is eljuthatnak ezekből a példányokból, reményeim szerint.

Hálás vagyok mindenkinek, aki bátorított azzal, hogy írásaimat szereti és keresi!

Ezért: célom az, hogy minél több ember megismerhesse, mi  az örömhír, mint ahogy hozzám is megérkezett annak idején.

Javaslom már megtérteknek, akik még nem ismerik fel jól az életükben az Úr munkáját. Javaslom az érdeklődőknek, barátkozóknak, látenseknek… szóval gyakorlatilag mindenkinek. Azoknak is nagyon, akikért már régóta állunk az Úr előtt…Fiataloknak és időseknek is. Remélem, hogy kezükbe adják az imádkozó lelkek, akik sose adják fel és nem mulasztanak el egyetlen lehetőséget se.

Ezért 200 pl-t terveztem  ingyen átadni különböző missziós szolgálatoknak: egyházunk vezetői mellett börtönöknek, korházaknak, kárpát-medencei és távolabbi magyar misszióállomásoknak, idős-otthonoknak, lányotthonoknak, bicskei gyermekotthonnak,  állami vezetők közül többeknek…

A címlap itt látható:

Távolabbi céljaim így olvashatóak a könyv hátoldalán:

    Egy nemzet felemelkedése mindig a nép lelkiállapotától függ, hitétől, erkölcsétől. E szerint dolgozik, él.

    Sokat olvashatunk Isten tetteiről, arról is, hogy miként tud kimenekíteni az elnyomásból. Észrevettük-e már csodáit magunk körül? Hazánkat egy szempillantás alatt megszabadította az elnyomóktól! Te hitted volna? Aztán hatalmat adott a jó változásoknak országunkban, hogy gyógyuljunk. Adott tanítókat, tanúságtevőket, hogy segítsék ezt a folyamatot.

    Amikor Isten így üzen, abban benne van az újrakezdés lehetősége is! Még tart a kegyelem! De ez nem globálisan kezdődik, hanem az egyének szívében! Nálad és nálam!

    Kész vagy-e részt venni ebben a folyamatban? Kész vagy-e elhagyni a káros dolgokat, és helyüket betölteni boldog megelégedéssel és örömmel, igazi életcéllal? Kívánod-e, hogy szeretteid is jobban éljenek?

    Tedd meg az első lépést! Olvasd el ezt a könyvet, és engedd, hogy Isten lénye hasson rád! Ne félj! Csak jobban járhatsz! Aztán írd meg, kérlek, mire jutottál!

    Ha érdekel egy ilyen eset, amit Isten már megtett, olvasd el Jósáfát király történetét! Hogyan sikerült neki egy szétszakadt, erkölcsileg lezüllött országrészt megerősíteni, magasra emelni úgy, hogy elnyerték a környező országok elismerését is.  (A krónikák második könyve17. fejezettől).

    És ne feledd: ez nem egy régi történtet, mert Isten tegnap, ma és holnap ugyanúgy tud cselekedni, ha van, aki elfogadja a szív belsejében kezdődő, életet adó változásokat!

Miért ne Te lennél az? …élj a világ bármely pontján

Amennyiben személyesen nem találkozunk, könyvem megrendelhető emailben:

eva.salyamosy@gmail.com.

Ára 2480 Ft és postaköltség, ha van.

Örömmel elmegyek minden gyülekezetbe, ahová csak tudok.

Sok szeretettel: Salyámosy Éva

Egy bátor tanítónő vallomásai (könyvajánló interjú)

– új, bővített kiadásban jelent meg Frittmann Lászlóné könyve –

 

A Keresztyén Karácsonyi Könyvvásáron – Lónyay utcai Református Gimnázium- december 2-3-án.ismét kapható lesz Frittmann Magdika könyve, mely a VIRÁGOS KATEDRÁM c. elbeszélés sorozatának új kiadása. Erről kérdeztem az írónőt.

– Elég ritka jelenség, hogy napjainkban egy hivő író könyvének második kiadására kerül sor. Mi bátorított erre?

– Az olvasók buzdításai, sürgetései és az a körülmény, hogy Isten az emberi és anyagi segítséggel is támogatott ebben.

– Mely időszakról szólnak a történeteid?

– 1943-1974-ig, benne az 1956-os és az azt követő időszak megtapasztalásaival.

– Milyen iskolákban tanítottál?

– Hát képzeld el, hogy a régi rendszerben Budapest „legelittebb” iskolájában tanítottam, ahová sok pártfunkcionárius gyermeke is járt. Soha, semmilyen károm nem született abból, hogy a hitem vagy az igazság mellett kiálltam. Például az egyik „bitang” gyerek abból akart megélni, hogy az ő apukája… nem tanult, nem járt be, nem tudott semmit, mindezek ellenére nem engedték megbuktatni az év végén.  Én pedig nem írtam alá a bizonyítványát. Ennek ellenére felsőbb osztályba lépett. Néhány év elteltével, egy  igazgatóváltás után, újból felszólítottak, hogy pótoljam a hiányt, de nem köthettem kompromisszumot se a hazugsággal, se a lustasággal, se a rendszerrel, pedig ez a hatvanas években nagy bűnnek számított!

– Volt részed hátratevésben?

– Isten különös módon megóvott ettől. Az iskolákban ötleteket adott arra, hogy miként tudok úgy beszélni a Szentírásról, hogy mégse én beszéljek róla. Történt, hogy egy gyerek nagyon el akarta mesélni az osztálynak, hogy mit tanult a hittanórán… Meg kellett volna akadályoznom a gyermek kibontakozását? Dehogyis! Az is igaz, hogy én mindig kihagytam az evolúció tanítását, helyette pedig a teremtés szépségét mutattam be költői képek segítségével a gyerekeknek. Nagyon élvezték. Az Úr helyzeteket teremtett, így adta meg a kérésemet: „Íme, én elküldelek titeket, mint juhokat a farkasok közé: legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok.” Mt 10:16 Talán éppen ezért esett meg, hogy még magas rangú pártfunkcionárius szülők is sokszor engem kívántak a gyermekeik tanítójának. Amikor végzett egy osztályom, olyan túljelentkezéssel kellett volna indulnom a következővel, hogy azt nem bírtam volna el…

– Ez azt is jelenti, hogy rendszer ide, rendszer oda: a szeretetnek mégis van piaca az emberi szívekben?

– Ezt megtapasztalni volt az egyik legnagyobb gyönyörűség! És azt, hogy az Úr mindig mellettem állt. Kaptam olyan tanítványt is, akiért a szülei 6 évig imádkoztak abban a korban, hogy hivő tanítóhoz kerülhessen. Megadatott nekik és nekem is.

– Hol lehet megvenni még a könyvedet?

– Elérhető áron van a központi könyvesboltban, könyvterjesztőknél és megrendelhető baptifonon is: +36/20/886-03-72.

– Sok áldást kívánok erre a tanúságtételedre.

– Köszönöm, én is ebben reménykedek!

Salyámosy Éva

 

 

 

Fény és árnyék (Salyámosi Éva verse)

Fény és árnyék…

 

Fény és árnyék állandó küzdelme…

Tapasztaltuk tegnap s a jelenben,

Tudjuk, hogy lényük ellentmondó,

Bár nálunk együtt látható.

 

Mert emberi létünk ez életben

Súlyos ellentmondásokkal terhelt,

Hisz keményen harcol a Fény ellen

Az árny minden serege!

 

Tegnap ma és holnap…

A sötétség soha fel nem adja!

De Te már látod, tudod jól:

E harcban sose vagy magányos!

 

Csak hinned kell!

Csak kérned kell!

A mennyei erő harcol veled,

Napról napra és minden percben.

 

Ha fiatalon látod a rémisztő árnyat,

Tudd: ez neked soha nem árthat!

Ha támad az ijesztő sötét,

Gyújtsd fel kis fényed örömét!

 

Ha idős szemeid árny-játék rémíti,

Nézz az Úrra s kérd, mit adhat a hit:

Istenem, Te mutass igaz képet,

Félénk szívem meg ne rettenhessen!

 

Ha bármikor húzna le a mélység,

S füledbe súgja: nincs reménység!

Te csak bátran nyújtsd ki a kezed,

Hisz a keresztet mindig elérheted!

 

Ha az éjszakai sötétben

Nem látsz kiutat hitednek,

Ne dőlj be a csalfa beszédnek,

Csak gondolj mindig az Igére!

 

Mert meg van írva már réges régen,

Ki lakik a fenséges rejtekében,

Az el nem veszhet a sötétben,

Hisz Istennek fénye vezet: örökre!

 

2011 05 03

Salyámosy Éva

A kiskörösi országos nőkonferencia tiszteletére, melynek címe: Fény és árnyék, tegnap és ma. (2011 május 27-29)

Tábita

Egy nő, aki egyszerűen behímezte magát a világ-evangélizációba

himzes

Ha jellemezni akarnám őt, ezt mondanám:

–          egy lélek, aki úgy szerette Istent, hogy minden lehetőségét neki adta, bár az más szemében elenyésző, talán lenézett  semmiség  volt.

–          Egy nő, aki pár méter cérnával belehímezte magát a világmisszióba.

Tábita bővebben…

A cserépedény dala

florida lottery

Egy cserépedény oly törékeny,

De mintáját őrzik ezredévek.

Színek, formák, jelenetek,

Régmúlt időkről mesélnek.

Fogta a mester és megformálta.

Lágy falába álmát belerótta.

Festette, égette, csiszolta,

Igaz emlékként ezt reánk hagyta.

Én csak nézek és ámulok nagyot,

Évtizedek óta a sarokban állok.

Kemény a falam, kopog a belsőm,

Hasznom már a nullával egyenlő.

Régi, kopott cserépedény vagyok.

Történeteim se népszerűek nagyon,

És sose hittem, sose reméltem,

Hogy ez valakit még érdekelhetne.

Az ilyet törik, zúzzák, felesleges.

Mi rajta van, nem kell már senkinek.

Durva a mese és oly rossz a vége,

Mindez csak ennyi: emberi történet.

De jött egy új gazda, tűzvésője tiszta,

A régi cserépedényt a kezébe fogja,

Forgatja, nézi, kedvesen becézi,

Meghalt, kemény lelkét újra élesztgeti.

Lágyul a fala már. Ó minő csoda,

Hatalmas gazdája kézbe veszi újra,

S mire úgy vágyott hajdanán,

Nagy harcok reményét vési rá.

Győztes jelenetek: az Urat dicsérik,

Új életének csodás, szép tetteit.

És a régi, kopott, öreg cserépedény

Megpihen végre mestere tenyerén.

Aztán fogják és beállítják oda,

Hol az Úr tetteiről szól minden óda,

S a vésés egy mély kanyarulatából,

Az utolsó képből: egy vércsepp aláhull.

Salyámosy Éva

2008-05-07

Mikor kezdi megölni a szívünk Jézust?

lottery

Ez a gondolat motoszkált a fejemben, amikor Lukács evangéliumának 6. fejezetében azt a részt olvastam, hogy a farizeusok már megint megfedték Jézust azért, mert éhes tanítványai szombaton kalászt tépdestek.

Mert mi is történhetett? Jézus fenn volt az ünnepen Jeruzsálemben és a Bethesda tónál meggyógyította a 38 éve beteg embert. A farizeusok rögtön résen voltak és komolyan számon kérték a Messiástól, hogyan merte megszegni Isten szombat törvényét? Jézus őszinte szeretettel magyarázott és tanította őket, de ez kevésnek bizonyult, mert a sok-sok egyéni érdek áthatolhatatlan lepelként takarta be megkeményedett szívüket.

Mikor kezdi megölni a szívünk Jézust? bővebben…

A szabómester pénze 25 év után

powerball

1. rész: az előzmények

Édesapám 25 éve költözött el erről a földről és én voltam az egyedüli örököse. Apukám nagy ipart vitt, ő találta ki Magyarországon a harangok villamosítását és ebben dolgozott szerte az országban. Sok-sok harangozó templom őrzi ma is az ő keze munkáját.

Váratlanul kaptam a hírt: elment. Nagy bajban voltam, nemcsak lelkileg, de fizikailag is, mert mindent le kellett zárnom az életével kapcsolatban. A legnagyobb gond az ipar megszüntetése volt, mert a rendelkezésemre álló papírokból semmit sem értettem. Munkásainak kulcsuk volt a lakásához és a műhelyéhez is. Mire én odamentem kifosztva találtam mindent. Így hiába kérdezgettem őket, mindenki csak a vállát vonogatta. Ennek az lett a következménye, hogy a félbemaradt munkákat nekem kellett elrendeznem és azt sem tudom, hogy a kész munkákról befolytak-e a fizetések, vagy más vette fel értük a fizetséget. Végül – úgy-ahogy – befejeztem ezt a nagy munkát sok sírógörcs és nagyfokú idegeskedés mellett.

A szabómester pénze 25 év után bővebben…