Dátum: 2024. július 13. | E-mail
   
 
Oldaltérkép
   
:: Szemünk fénye
:: Szívünk csücske
:: Receptek
:: Kreatív sarok
Szívünk csücske

 

Szívünk trónja Istené, de szívünk csücskében is egy igen szeretett személy foglal helyet: az Istentől rendelt társunk. Róla is olvashatsz és beszélgethetsz ezen a honlapon - feltéve, ha szíved csücske odaenged a számítógéphez...


Mi kell a jó házassághoz?

  • Jó fejük legyen a házasoknak, mert gyakran kell fejet hajtaniuk egymás előtt.
  • Jó foguk legyen, mert egy-egy szót gyakran el kell harapniuk.
  • Jó szemük legyen, mert gyakran kell szemet hunyniuk.
  • Jó hátuk legyen, mert időnként nagy terheket kell cipelniük.
  • Jó válluk legyen, mert semmit sem vehetnek félvállról.
  • Jó idegeik legyenek, hogy önuralommal egyszerre ketten ne legyenek mérgesek.
  • Ebből adódóan a türelem az első háziadó, amellyel a házasok egymásnak tartoznak.


SZERELEM

Nem volt rámenős, de kitartóan közelített felém. Egy parkban találkoztunk először, de nem tudtunk kettesben maradni, mert elég sok ember vett minket körül. Örültem, hogy ő is ott van közöttünk. Igazából aztán valakin keresztül üzenetet küldött nekem. Én is megszólítottam, de már nem is emlékszem mi hangzott el köztünk. Bevallom, inkább az érdekelt, aki átadta az üzenetet. Mikor hazamentem, tudtam, hogy el kell döntenem, hogy kit választok. Elég depressziós lettem a tépelődéstől. Féltem, ha őt választom, valami megváltozik és már nem leszek ugyanaz, aki vagyok. Ekkor ismét találkoztunk. Most már csak ketten voltunk. Azt mondta, hogy látja hogy szomorú vagyok és ne keseredjek el. Szelídségéhez nem odaillőn határozottan megkérte a kezemet. Először megdöbbentett ez a kérés, de jóleső melegség járta át a testemet, és rádöbbentem, hogy ez valóság és hogy megtalált engem a szerelem. Igent mondtam. Minden nap találkoztunk és egyre többet beszélgettünk. Aztán teljesen az övé lettem. Tényleg megváltoztatott az iránta érzett szerelem, de nem bántam, mert jobb lettem tőle. Ő is változott, legalábbis az én szememben. Egyre határozottabb, nagyobb lett, és ahogy múltak a napok egyre inkább éreztette a szerelmét. Tudtam, hogy a legjobbat választottam. Soha nem bántott meg, hű volt hozzám, gondoskodott rólam, nem hagyta, hogy rossz legyek és jó neki engedelmeskedni. Azt mondta, hogy ha meghalok akkor sem hagy el, hanem velem lesz - ÖRÖKKÉ.

Mert aki alkotott, az a férjed, akinek Seregek URa a neve, és aki megváltott, az Izráel Szentje, akit az egész föld Istenének hívnak. Ézs. 54.5

Horváth Judit


A keresztyén család
Kolossé 3:18-25
 

      A házasság Isten elgondolása. Két ember alkot egy családot. Evégett elhagyja mindkét fél a maga rokonságát, és ragaszkodik házastársához. Aki nem tudja elhagyni szüleit, vét házastársa és saját családja ellen. A család alapja  a társadalomnak is. A boldog, kiengyesúlyozott családokból lesz a stabil alkotni tudó nemzet. Isten igéjében eligazítást kap a család minden tagja. Ha tartjuk magunkat ezekhez a rendelkezésekhez, megalapozzuk családunkat. Keressük együtt, hogy mivel járulhatunk hozzá mi nők, hogy családunk boldog család legyen.  Kol. 3.18 Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban.
     A család fejévé Isten a férfit rendelte. Ez nagy felelősséget ró a férfiakra, mert Isten elsősorban tőlük kéri majd számon a családjukat. Könnyítsük meg férjünk felelősség viselését. Nekünk nőknek engedelmeskednünk kell. Ez az “alárendelt” helyzet nehéz nekünk. Ha elfogadjuk, hogy ez Isten akarata - mert Évát segítőtársnak rendelte Ádám mellé, -  akkor igyekszünk betölteni Istentől kapott feladatunkat. Engedjük át az irányítást férjünknek, mert ő a család feje. Mi asszonyok finoman  elmondhatjuk szépen szelíden, hogy mi mit szeretnénk. Legtöbb esetben figyelembe veszi  férjünk  elgondolásainkat. Ezért már miénk a felelősség, hogy milyen irányba “befolyásoljuk” férjünket döntéseiben. 
Kol. 3.19 Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák.
   Az engedelmes feleséget könnyű szeretni és nem igen lehet hozzá mogorvának lenni. Ez is rajtunk feleségeken múlik. Ha az Úrtól tanítottak  a házastársak, akkor nem okoz az alárendeltség és a tekintély problémát. Az igazi házasságban végül is egyenértékűek a felek, és kölcsönösen kiegészítik egymást. Ha az első helyet a családban Jézus foglalja el, akkor nem harcolnak a felek saját igazukért hanem szeretetből le tudnak mondani elgondolásaikról. A család tagjai ne parancsokat teljesítsenek, hanem szeretetből tegyék a jót, a másiknak örömet szerezve.
Biztosan azt akarjuk mindannyian, hogy családunk boldog legyen.  Ami rajtam  múlik, azt nekem kell megtennem ennek érdekében. Ne azt várjam, hogy a társam tegyen engem boldoggá, ne legyen elvárás csak adni akarás. Ha mindig arra törekszem, hogy férjemnek örömet szerezzek, belőle is ezt a törekvést váltom ki. Minden megnyilvánulásunk vet valamit, és amit vetünk, azt fogjuk aratni. Segítsük egymást mindennapi harcunkban, hogy menny felé vezető útunkon lépésről-lépésre előre segítsük férjünket. A gyermeknél is fontosabb a férj.  Legyen időnk arra, hogy őt meghallgassuk, gondjait oszthassa meg velünk, és imádkozzunk vele. Mi édesanyák hajlamosak vagyunk arra, hogy engedjük, hogy gyermekeink teljesen lekössenek.
    Nagy mértékben munkálhatja  a bölcs asszony, családja békességét, kiegyensúlyozottságát. A bölcsesség legnyilvánvalóbb bizonyítéka, ha meg tudjuk fékezni a nyelvünket. Minél többet tud az ember, annál kevesebbet beszél. Maradj csöndben, ha nincs értelmes mondanivalód. “Egész indulatát szabadjára ereszti az ostoba,de a bölcs végül is lecsendesíti.” Le ne menjen a nap a haragodon. A bölcs asszony tud idejében hallgatni és a megfelelő időben szólni. Tegyünk meg mindent azért, hogy családunkban mindenki jól érezze magát. Legyen otthonunk menedék vára   a család tagjainak, ahol biztonságot  védettséget  tapasztalhatnak.
“Nagy nyereség az istenfélelem megelégedéssel. “ 1Tim 6:6.
    Ne nyújtózkodjunk nagyobbra, mint ameddig a takarónk ér. Pokollá teheti férje életét egy nagyravágyó asszony, és bűnös pénzszerzésbe sodorhatja férjét. Az anyagiak hajszolása, megrontja  a család boldogságát. A feleség törekedjen mindig arra, hogy a férjének tetsszen. Ne hanyagolja el magát, legyen mindig nagyon tiszta, és otthon is csinos. Az asszony legyen okosan szép, nem feltűnően divatozó, de ne is hanyagolja el magát. Férjünket akarjuk megtartani, neki akarunk tetszeni.
       Nagy kiváltság, és felelősség az, hogy Isten gyermekekkel ajándékoz meg, akiknek nevelését, jellemük formálását,  főleg ránk, édesanyákra bízta. Ezekből a gyermekből lesznek a jövő polgárai és vezető emberei. Olyan lesz az újabb nemzedék, amilyenné mi neveljük őket. Rendkívül fontosak  a gyermek szellemi fejlődésében az iskolás kort megelőző évek. Az anyai szeretet, a szellemi tanítás és példamutatás egy életre kihat.  Egész életére sérült marad az, aki ezt nem kapta meg. Több gondot fordítsunk gyermekünk belső értékeinek fejlesztésére,  mint külseje szépítésére.
    Nevelésünkhöz legjobb tankönyvünk a Biblia. Tanítani csak úgy tudunk ha az Úrtól vagyunk tanítottak. Gyakorlati életünkben látszik meg, hogy Jézus él bennünk. Soha ne engedjük szabadjára emberi indulatainkat. Ha az édesanya rossz hangulatban van, akkor az egész család szenved körülötte. Ezt sohase engedjük  meg  magunknak. Nekünk nőknek Isten napsugár szerepet szánt arra hívott le, hogy fényt, melegséget, derűt sugározzunk magunk körül. Az indulatosság eltakarja  a napot és akkor nem tudja betölteni életadó feladatát. A gyermekek azt szeretik, ha mosolyog az anyukájuk. A gyermekek önkéntelenül magukba szívják családjuk légkörét, és azt viszik magukkal tovább. Olyan szokásokat igyekezzünk kialakítani családunkban, amiket kívánatos tovább vinni.
     A családi áhítat sajnos sok családban elmarad, pedig nagyon fontos. Nagy szükség van arra, hogy legalább  a család este együtt olvasson Bibliát és egyenként hangosan imádkozzanak, ez is egy erős szál amely Istennel és egymással összeköti a család tagjait. Sajnos sok családban a Tv és a számítógép rabolja el az időt a családi áhítattól, pedig amivel táplálkozunk, azzal tápláltatunk.  Nem mérjük fel eléggé annak fontosságát,  hogy milyen szellemi táplálékot kap családunk és az milyen hatással bír életünkben. Folyton tanul a gyermek, sokat kérdez, és mi válaszolunk. Legjobban magatartásunk, életvitelünk  tanítja őket. Figyeljük meg, az egymással játszó óvódásokat. Az a természetes nekik amit otthon látnak. Vigyázzunk a kettős nevelés veszélyére. Rossz dolog, ha szavunk és tettünk nem egyezik. Érzékeny megfigyelő a gyermek.  Csak azt tanulják el amit mi teszünk, hiába várunk el tőle jobbat. A kisgyermek boldogan teszi azt, ami tetszik környezetének, használjuk ki ezt bölcsen, dicsérjük a jóért.
   A szülők legjobb hatással vannak gyermekikre azzal, ha a feleség tud engedelmeskedni férjének és a férj nagyon szereti feleségét. Ne kétségbeesett kapkodó szülők legyünk, hanem Krisztus útján járó Istenbe kapaszkodók. A jót, csak harcok árán, az énünk legyőzésével tehetjük.
      Neveljük gyermekeinket páldamutatással helyes értékítéletre. Azt helyezik a gyermekink is az első helyre ami nekünk a legfontosabb. Ne hatalmi szóval, kötelességből jöjjenek gyermekeink a gyülekezetbe, hanem lehetőségből, örömmel. Csak így épülnek be majd építő tagként  a gyülekezetbe. Ha a szülő örömmel végzi a szolgálatokat a gyülekezetben akkor fognak gyermekeink is alázattal önzetlenül, örömmel szolgálni.
   Nagyobb gyermekeinket nekünk kell felkészítenünk  a párválasztásra, amely egész életüket  meghatározza.
- Istentől kérjék házastársukat
- Mindenben egymáshoz illőek legyenek
- Tisztán menjenek  a házasságba, mert ekkor lesznek boldogok. El tudjuk mi szülők egészen engedni gyermekünket a társának? 
      Idős szüleinkhez való viszonyíulásunkat is látják a gyermekeink. “Tisztelt atyádat és anyádat...” parancsolat megtartása is visszahat ránk.) Isten látja, hogy mi hogyan cselekszünk szüleinkkel,  és annak áldását kapjuk vissza.  Gyermekeink is várhatóan úgy tesznek majd velünk, amiképpen látták nálunk, hogyan viselkedtünk a szüleinkkel.
   Azon fáradozunk  családunkban, hogy majd egykor ha az Úr elé állunk boldogan mondhassuk: Itt vagyok, itt vagyunk  a gyermekekkel együtt,  akiket nékünk adtál.” “Ott álljak üdvbe öltözötten, én és szeretteim köröttem Uram, Tehozzád, Hol fénylik orcád, vágyódom én. 

        Idézet Papp Józsefné – Bayerné Papp Ágnes:Nyílt titkok” c. könyvéből. Megjelent a BMA-nál Jánoshalmán. 

 
 
:: Mit szeretnél látni leginkább ezen a honlapon?
    Sok lelki írást
    Tanulságos történeteket
    Segítséget a gyerekneveléshez
    Kreatív ötleteket
    Több jó receptet
 Kezdőoldal
 Kedvencek közé
Pannon Set