Baptista Nők Világimanapja 2015

Imanapi logo4Kelj fel, tündökölj!

A 2015-ös imanapi programot a Baptista Világszövetség női osztályának vezetői állították össze. A Baptista Világszövetséghez 238 baptista nőszövetség tartozik 138 országból. A hét kontinentális tagszövetség a következő térségeket foglalja magába: Afrika, Ausztrália és csendes-óceáni szigetek, Ázsia, Karib-tengeri szigetek, Európa, Észak-Amerika, Latin-Amerika.

Az idei imanapi gyűjtésünkkel többek között a következő projekteket támogatjuk:

 • Bethania alapítvány, Moldova köztársaság árva gyerekek és idősek támogatása;
 • Pápua Új-Guinea AIDS- és tuberkulózis-betegek segítése;
 • Afrikai Baptista Nőszövetség baptista női vezetők képzése, és helyi projektek a szegénység leküzdésére.

Ha felkelünk, az Úr dicsősége világít általunk

Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége (Ézs 60,1).

A 2015-ös évtől a Baptista Nők Világimanapja új sorozatot kezd. A sorozat témája: Kelj fel, tündökölj! Az elkövetkező öt évben megtanuljuk: ha felkelünk és az Úr szolgálatába állunk, Ő fog világítani általunk a közösségben, egységben, igazságban, és a szolgálatban.

A 2000-es évben az Egyesült Nemzetek Szervezete célul tűzte ki 2015-ig megvalósítani az úgynevezett „millenniumi fejlesztési célokat” a világ országaiban. Meddig jutottunk ezeknek megvalósításában?

Az elmúlt években sok országban jelentősen csökkent a gyermekhalálozás aránya. De Afrikában még mindig magas a gyermekhalálozás, minden erőfeszítés ellenére. Fontos, hogy az asszonyok szülés előtt és a szülés ideje alatt szakképzett gondozásban részesüljenek.

Történt némi javulás az írástudatlanság felszámolásában. De a világon élő 774 millió írástudatlan felnőtt kétharmada nő.

A statisztikák szerint a nők elleni erőszak általános jelenség: világszerte a nőket családon kívül és családon belül is bántalmazzák.

A gyenge infrastruktúra, rossz lakásviszonyok, természeti csapások jobban érintik a fejletlen országokban élő nőket mint férfiakat. A Fekete-Afrika vidéki lakásainak több mint fele, és a városi lakások egynegyede nem rendelkezik könnyen hozzáférhető ivóvízzel.

Meddig jutottunk el? A Szentírás arra buzdít, hogy keljünk fel, és engedjünk, hogy Jézus Krisztus   a mi világosságunk látható legyen a szolgálatunk által.

Patsy Davis, a Baptista Világszövetség női osztályának ügyvezető igazgatója.

 

Kelj fel tundokolj

A világ baptista nőtestvérei újból találkozhatnak imádság által a Baptista Nők Világimanapján. Ezen a különleges napon együtt lehetünk imádkozni és adakozni, és e nap segít minket odafigyelni a világ különféle tájain élő nőtestvéreinkre. Akárhol is élnek nőtestvéreink, Isten jelenlétének világossága világít a szolgálatukon keresztül.

Az Úr arra szólít fel bennünket, hogy keljünk fel és világítsunk. Az elkövetkezendő öt évben ezzel a  témával fogunk foglalkozni. Az Úr Jézus a világ világossága. Ez a világosság ragyoghat általunk is, ha Istennek és embertársainknak szolgálunk.

Imádságom, hogy ez az összejövetel áldást hozzon az életünkbe, érezzük a világ különböző helyein élő nőtestvéreinkkel való közösséget, és felkelvén világítsunk az Úr világosságával.


Raquel Contreras, a Baptista Világszövetség női osztályának elnöke 2010-
2015 között.

 

Bibliatanulmány

„A zsinagógából eltávozva elment Simon házába. Simon anyósát pedig magas láz gyötörte, és szóltak az érdekében Jézusnak. Jézus ekkor fölébe hajolva ráparancsolt a lázra, mire a láz elhagyta az asszonyt. Ő pedig azonnal felkelt, és szolgált nekik” (Lk 4,38-39).

Az Úr Jézus földi szolgálatának egyik legszebb része, ahogyan az asszonyokhoz viszonyult. Kedves, szívélyes volt feléjük, de mindenekelőtt tiszteletteljes.

Ebben a történetben is láthatjuk az Úr viselkedését, amely annyira más volt, mint a korabeli embereké. Jézus nem csupán magyarázta az Isten országának igazságait, de cselekedetei által be is mutatta azokat.

Azon a szombati napon miután Jézus a kapernaumi zsinagógában tanított és betegeket gyógyított, Péter elhívta őt és társait a házába pihenni. Mikor megérkeztek, azonnal megtudták, hogy Péter anyósa beteg.

Péter anyósa valószínűleg egy idősebb özvegyasszony lehetett, akit a családja nagyon szeretett. Abban az időben lázasnak lenni nagyon súlyos betegség volt, az akkoriban használatos egyszerű gyógyszerek miatt akár halállal is végződhetett. Lukács szerint, aki orvos volt, az asszonyt: „magas láz gyötörte”. A Mt 8,14 szerint ágyban feküdt.

Az Úr Jézus, ahogy értesült a helyzetről, félretette a társadalmi szokásokat és azonnal hozzálépett ami abban az időben nem volt szokás. A Mt 8,15 szerint meg is érintette a kezét. Ezáltal is megmutatta a gondoskodását az asszony felé, akit a betegsége óta nem érintettek a szerettei. Amikor az asszony megérezte Jézus érintését, megérthette ki Ő valójában: maga a szeretet Istene.

De Jézus a hatalom Istene is: nemcsak odament az ágyához és megérintette, hanem ráparancsolt a lázra, és az azonnal elhagyta őt. Ebben mutatkozott meg Jézus természetfeletti ereje. Nincs olyan hatalom, amin ne tudna uralkodni. Ezért ha őszinte hittel jövünk hozzá, bármely tragédiát áldássá tud változtatni. A csoda nem cél önmagában, hanem eszköz amely által Isten bemutatja kegyelmét.

Ez a történet azonban nem fejeződik be Péter anyósának meggyógyulásával, hanem így folytatódik: „ő pedig azonnal felkelt, és szolgált nekik”. Magánál a csodánál fontosabb Istennek célja vele. Isten szolgálatra hív bennünket.

Ez az asszony néhány perccel azelőtt még az ágyban feküdt betegen, de a Mester szavára felkel és szolgál nekik. Maradhatott volna ágyban még egy ideig, és mindenki megértette volna ezt, de hálából azonnal felkelt és szolgált.

Mi is örömmel és hálával szolgálhatjuk Istent, azért amit Ő tett velünk. Azután szolgálhatunk mások felé is, mint akik Istennek szolgálunk ezáltal. Jézus így mondja a Mt 25,40 versben: „Bizony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg.”

A szolgálatunk által világíthatunk mások felé, ahogyan az Úr Jézus mondja: „Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Mt 5,14-16).

Tehát kelj fel, világíts… és szolgálj!

Raquel Contreras, a Baptista Világszövetség női osztályának elnöke 2010-2015 között.

Imádkozzunk!

Afrika

 • Imádkozzunk az ebola betegség felszámolásáért Nyugat-Afrikában;
 • az afrikai felsőfokú végzősökért, akiknek nincs állásuk;
 • politikai stabilitásért Közép-afrikai Köztársaságban, Szudánban, Maliban, Kongói Demokratikus Köztársaságban és Bissau-Guineában;
 • a Boko Haram felkelés áldozataiért Észak-Nigériában és más nyugat-afrikai országokban;
 • hogy az afrikai baptista vezetők bölcsen használják fel a rendelkezésükre álló szűkös anyagi forrásokat;
 • a magas vérnyomás, szélütés, cukorbetegség, rákbetegség, AIDS, tuberkulózis, malária és más betegségekben szenvedőkért.

Ázsia

 • Imádkozzunk egységért az indonéziai baptista gyülekezetek között, akik a 2017. évi Ázsiai Csendes-óceáni térségi Baptista Kongresszus, és a 2018. évi Ázsiai Baptista Női Konferencia szervezésére készülnek;
 • hogy a nőtestvérek tehessenek bizonyságot a pakisztáni nép felé, akár a természeti csapások ideje alatt, vagy jó időben;
 • a hongkongi gyülekezetekért, hogy bátran hirdessék a Jézus Krisztus általi békességet, amely független a politikai berendezkedéstől;
 • hogy a Srí Lanka-i baptista nőtestvérek hűségesen hirdessék az Úr Jézust minden korosztálynak;
 • a japán keresztyénekért, hogy megtalálják miként hirdessék Jézus Krisztust honfitársainknak a természeti csapások idején.
 • Adjunk hálát az új gyülekezetekért, amelyek növekednek és fejlődnek azokon a területeken, amelyeket 2013-ban a Haiyan tájfun oly nagy mértékben sújtott.

Karib-tengeri szigetek

 • Imádkozzunk jobban odaszánt lelki munkásokért, akik nagy dolgokat cselekszenek az Úrért;
 • hogy a Szentlélek adjon a reményvesztetteteknek új erőt az Úr szolgálatára a Karib-térségben;
 • a szexrabszolgaként fogvatartott nők szabadulásáért;
 • hogy az Úr állítsa meg a Karib-térségben terjedő betegségeket;
 • hogy a Karib-szigetek női vezetői betöltsék az Úrtól kapott hivatásukat;
 • hogy a családokban növekedjen az erkölcsi színvonal, és a fiatalok teljesen szánják oda életüket az Úrnak.

Európa

 • Imádkozzunk az értelmetlen háborúskodás megszűnéséért, és hogy a politikai, gazdasági, társadalmi kérdéseket tárgyalások útján oldják meg;
 • hogy az európai nőket az Úr használja békekövetekként az országukban és családjukban;
 • a családokért, különösen azért hogy a fiatal fiúk és lányok mélyebb értékeket keressenek, mint az anyagi javak megszerzése;
 • hogy az Úr adjon az európai nőtestvéreknek látást, hogy a modern kor kihívásai között hogyan építsenek közösséget a nők között a gyülekezetekben;
 • a nőkért, akik olyan országokban élnek, ahol nincs béke, szegénység van, nincsenek munkahelyek, nincs remény a jövőre nézve a gyermekek és fiatalok számára;
 • hogy a nőtestvérek erősödjenek meg az Úrban, és kitartóan szolgáljanak embertársaik és lelki testvéreik felé.

Latin-Amerika

 • Imádkozzunk a latin-amerikai baptista nőszövetségek vezetőiért, hogy munkájukkal szorgalmazzák a nőtestvérek szolgálatát;
 • a fiatalok missziós nevelésének megújulásáért, hogy több fiatal bekapcsolódjon gyülekezeti munkába;
 • hogy a Latin-amerikai Baptista Nőszövetség továbbra is támogassa az evangélizációs és missziós munkát a kontinensen;
 • a latin-amerikai baptisták által rendezett vezetői konferenciáért, amely 2016. szeptember 14. között lesz megtartva;
 • a szegénység, írástudatlanság, éhség megszűnéséért munkálkodó baptista nőtestvérekért, és azoknak a lelki szükségeiért akik felé szolgálnak.
 • Adjunk hálát a Latin-amerikai Baptista Nőszövetség 60 éve tartó szolgálatáért, és imádkozzunk, hogy folytassák a szolgálatukat.

Észak-Amerika

 • Imádkozzunk, hogy az észak-amerikai nőtestvérek kitartóak legyenek az imádságban, és gyakorlatban is támogassák az Úr Jézus nevéért szenvedőket;
 • hogy a nőtestvérek és gyülekezetek krisztusi szeretetet mutassanak az Észak-Amerikába érkező menekültek és bevándorlók felé;
 • hogy az észak-amerikaiak bölcsen bánjanak a rendelkezésükre álló bőséges anyagi javakkal, és bőven adakozzanak a szükségben levők felé;
 • azon baptista női szervezetekért amelyeknek egyre kevesebb a taglétszámuk, hogy Istenre figyelve erősödjenek meg;
 • a fiatalokért, hogy kitartsanak az Úr követésében a társadalom ellentétes nyomásgyakorlása ellenére;
 • az észak-amerikai baptisták lelki növekedésért, hogy szavakkal és cselekedetekkel hűségesek maradjanak az Úrhoz.

Ausztrália és a csendes-óceáni szigetek

 • Imádkozzunk, hogy az ausztráliai nőtestvérek kitartóan tekintsenek az Úrra, és ébredés legyen az országban;
 • hogy a pápua új-guineai baptista nők egységben legyenek az Úrban és munkájuk kiterjedjen az egész országra;
 • hogy az elszigetelt falvakban élő Fidzsi-szigeteki nőtestvéreket az Úr bátorítsa, és elszigeteltségük ellenére hűek maradjanak a hitben;
 • a nyugat-pápuai nőtestvérekért, hogy tartsanak ki a hitben a többségében muzulmán országban;
 • hogy az új-zélandi fiatal baptista nők álljanak be az Úr szolgálatába, együtt munkálkodva a különböző nemzedékekkel;
 • a térség női baptista vezetőiért, hogy összekössék és segítség a különböző szigeteken élő nőtestvéreket, és imádkozzanak értük. 

Bizonyságtétel

Ilie CoadaIlie Coadă lelkipásztor Moldova köztársaságban él. Az egyik legfontosabb szolgálat, amit végez: megvédeni a fiatal lányokat, hogy ne váljanak az emberkereskedelem áldozataivá. Egy otthont nyitott a hátrányos helyzetű lányok számára a legtöbbjük árvaházakból származik , ahol lakhatnak és továbbtanulhatnak, és egy másik átmeneti otthont, ahova a városban tanuló lányok mehetnek a szünidők ideje alatt és a hétvégeken. Coadă testvér egy közösségi központot is létrehozott, amely iskola utáni és nyári programokat nyújt több mint 500 gyermek számára. A lányok ösztöndíjat kapnak, hogy tanulhassanak szakiskolákban vagy egyetemeken.

Coadă tv. kisvállalkozásokat is alapított, ahol a környékbeli lányok és nők dolgozhatnak. Továbbá beindított egy idősgondozási programot is párhuzamosan a gyermekközponttal, ahol az idősek közösen étkezhetnek a gyermekekkel, és együtt lehetnek velük mint „fogadott nagyszülők”.

Coadă testvér a saját biztonságát is veszélyezteti ezek által a szolgálatok által, mivel némely emberkereskedők egyenesen az árvaházakból szerzik az áldozataikat, és halállal fenyegették meg őt.

„Ilie Coadă testvér bölcsességgel, bátorsággal és nyitottsággal áll szemben a helyi maffiával. Tudja, hogy Isten mire hívta el őt, és hajlandó mindent feláldozni, hogy kövesse annak a hangját, aki szereti és megváltotta” hangzik az Európai Baptista Föderáció méltatásában. Rengeteg gyermeket megmentett a legrosszabb rabszolgaságtól a szexiparban élete sokunk számára példaértékű lehet.

Az emberkerekesdelem elleni vívott küzdelme mellett Coadă testvér lelkipásztori szolgálatot végez a helyi gyülekezetben, és új gyülekezeteket is alapít Moldova köztársaságban.

2014-ben kitüntették a Baptista Világszövetség „Denton és Janice Lotz” emberjogi díjával.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

*

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .