Baptista nők világimanapja

szem

Új szemekkel látni Isten teremtményeit

2009. november 4.

Az imanapi programot ebben az évben az észak-amerikai nőtestvérek állították össze. Az Észak-Amerikai Baptista Nőszövetség a kanadai, guyanai és egyesült államokbeli baptista nőtestvérekből tevődik össze.

Az idei gyűjtésünkkel többek között támogatjuk:

 • a Latin-Amerikából származó nők szellemi képzését (az USA-ban);
 • azoknak az önkénteseknek a képzését, akik a 2010-es kanadai, vancouveri téli olimpia alatt segítenek az emberkereskedelem áldozatainak;
 • valamint  a 2010-ben Hawaiiban tartandó női vezetőképző konferenciára, a szegényebb országokból érkező résztvevőket.

„Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók” (Zsoltárok 24,1).

Mi, észak-amerikaiak sokkal többet fogyasztottunk a föld erőforrásaiból, mint amennyi a mi részünk. Kizsákmányoltuk a világ dolgozóit, amely által olcsó élelemhez és ruházathoz jutottunk, és nem figyeltünk még a legdurvább kizsákmányolás áldozataira sem.

Mint baptista nőtestvérek – bár gyermekségünktől fogva tudjuk, hogy „az Úré a föld és annak teljessége” – túl gyakran tekintünk a földre, mint ami a saját tulajdonunk, és nem Istené.

Az Úré a föld, de kezdetben nem ilyennek teremtette azt. A világ bámulatosan szép, de a bűn miatt megromlott. Az emberek elpazarolják a föld tartalékait. Míg a hatalmasok jólétben élnek, az elesettek a mindennapi túlélésért küzdenek.

Nekünk, Jézus Krisztus követőinek a feladatunk, hogy gondot viseljünk Isten teremtményeire. Isten azt kéri tőlünk, hogy a szenvedők és kétségbeesettek oldalára álljunk. (Linda J. Weber, az Észak-Amerikai Baptista Nőszövetség elnöke.)

Kedves nőtestvérek!

Kiváltság számomra, hogy újból üdvözölhetlek benneteket a mi Urunk és Megváltónk csodálatos nevében!

Adjunk hálát Istennek, a menny és a föld alkotójának, aki szemeket adott nekünk, hogy teremtményeinek szépségét csodáljuk!

– Tekintsünk körül, és lássuk meg Isten alkotásait a természetben: a levegő madarait, a tenger halait, a folyókat, tengereket és hegyeket! Mindezek Isten nagyságára mutatnak.

– Tekintsünk önmagunkra, mint alkotásaira! Minket, embereket a saját képmására alkotott. Hasonlóak vagyunk Őhozzá.

– Tekintsünk a bensőnkbe: Ő életet lehelt belénk! Bár a bűn elválaszt a szent Istentől, de hála Istennek Jézusért, aki lejött és megváltott minket.

– Nézzünk a valódi lényünkre: Isten megváltott gyermekei lehetünk!

Lássuk Istent új szemekkel! Ő velünk van, bennünk él. Minden értelmet meghaladó békességet ad nekünk. Meghallgatja imádságainkat és válaszol rájuk. Forduljunk tehát hozzá és imádkozzunk testvéreinkért, és azokért, akik még halottak a bűnben! A világ beteg, a megoldás Jézus Krisztus. Imádkozzunk! Imádkozzunk! Imádkozzunk!

(Dorothy Selebano, A Baptista Világszövetség női osztályának elnöke)

Bibliatanulmány

Melody Maxwell

A 24. zsoltár Istent dicsőítő ének, amely a föld Alkotóját és Urát magasztalja. Már az első vers arra szólít fel bennünket, hogy új szemekkel tekintsünk Isten alkotásaira.

Mit fejez ki ez a mondat a világról? A világ és minden, ami azt betölti, Isten tulajdona. Nem egyes embereké, nem a multinacionális cégeké, nem a kormányoké. Isten teremtette a világot, és minden teremtett dolog: a növények, az állatok és az emberek mind Isten tulajdonai. Nem használhatjuk és nem zsákmányolhatjuk ki a földet úgy, ahogy akarjuk. Isten mindannyiunkat felhív arra, hogy gondját viseljük alkotásainak, amíg a földön élünk. (lásd 1Mózes 1,26-28; 2,15.)

A 24. zsoltár első verse szerint a világnak hányad része Isten tulajdona? Ez az igevers és mások, azt hirdetik, hogy Isten az egész földről gondot visel. (lásd Zsolt 65,10-14; Zsolt 145,9; Lk 12,6; Kol 1,17.) Isten teremtő munkája magába foglalja a legmagasabb hegycsúcsot és a legmélyebb óceánárkot. Isten gondot visel a hűséges ebekről és a kellemetlen szúnyogokról egyaránt. A leggazdagabb uralkodó és a legszegényebb gyermek egyaránt Isten teremtett világának a része. Még a hitetlenek is, akik az emberiség bűnbeesése miatt távol kerültek Istentől, az Ő képmására teremtettek. (1Móz 1,27).

Olvassuk el a Római levél 1. rész 20. versét! Látjuk Isten tulajdonságait, amint kitűnnek az Ő alkotásaiból? Wendell Berry, egy észak-amerikai baptista író szerint: „Isten szentsége mindenütt jelen van az alkotásaiban: az esőcseppekben, a levelekben, a fűszálban”.

Nevezzünk meg néhány növényt, állatot, és embert a környezetünkben! Mondjuk el a 24. zsoltár 1. versével: „Az Úré a mező virága”, „Az Úré a gyík” „Az Úré a gazdag cégtulajdonos”. Ha Isten teremtményeit ilyen szemekkel nézzük, mindenképpen megváltozik az életmódunk. Imádkozzunk, hogy Isten munkálja ki bennünk a megfelelő hozzáállást!

Hogyan bátorít bennünket a 24. zsoltár 1. verse? Emlékeztet arra, hogy Isten gondoskodik a teremtményeiről. Ő gondot visel az egész világról, azokról is, akiket az emberek kigúnyolnak vagy figyelmen kívül hagynak.

Mit üzen számunkra a 24. zsoltár 1. verse? Tiszteletben tartjuk Isten alkotásait, vagy kihasználjuk a céljaink elérése érdekében? Lehet, hogy szükségtelenül szennyezzük a levegőt azzal, hogy rövid távolságra is gépkocsival közlekedünk, amikor mehetnénk gyalog vagy kerékpárral. Vagy olyan mezőgazdasági gyakorlatokat folytatunk, amelyek károsítják a földet, s néhány éven belül használhatatlanná teszik a talajt. Előfordult már, hogy lenéztük azokat a nőket, akik nálunk alacsonyabb helyzetben vannak? Bírálunk néha másokat a bűneikért, ahelyett, hogy úgy tekintenénk rájuk, mint Isten teremtményeire, akiket Ő szeret?

Miben szeretné Isten, hogy változzon az életmódunk? Soroljunk fel néhány meghatározott lépést, amit az elkövetkezendő hetekben meg szándékozunk tenni!

Bizonyságtétel

Örömhír a prostituált nők számára

New Yorkban nőttem fel. Mint tizenéves, gyakran láttam hiányosan öltözött nőket Manhattan utcáin álldogálni – nyilván a kuncsaftjaikra vártak. „Prostituáltak”, gondoltam megvetéssel. Mért nem csinálnak valami jobb dolgot? Nem sejtettem, hogy valaha átölelem ezeket a nőket, és Jézus szeretetéről beszélek nekik.

Négy évvel ezelőtt Isten elkezdte megváltoztatni a szívemet. Egy keresztyén előadót hallgattam, aki a prostituált nők között szolgál. A 94. zsoltár 16. versét említette. „Ki kel védelmemre a gonoszok ellen? Ki áll mellém a gonosztevőkkel szemben?” Ezek a szavak a szívembe hatoltak. Éreztem, Isten hív, hogy védelmére keljek a prostitúció áldozatainak.

Néhány héttel később repülőre ültem, hogy saját szemmel lássam Dél-Afrikában és Hollandiában a prostitúció helyzetét. Fiatal lányok – némelyek csupán 12 évesek – akiket a bandák, a családtagok, vagy a kilátástalan helyzet kényszerítenek prostitúcióra. Miután találkoztam velük, meghallgattam az élettörténetüket, másként gondolkodtam róluk.

Eldöntöttem, hogy szolgálni fogok a saját városomban élő prostituáltak között. Évente többször egy csoport nőtestvérrel együtt Philadelphia belvárosába látogatunk. Néha este fél tizenegykor indulunk, amikor a legtöbb nő az utcán van. Beszélgetünk mindenkivel, Isten igéjéről beszélünk, és felajánljuk, hogy egy segélyközpontba visszük őket. Egy nő, akivel találkoztunk, eldöntötte, hogy abbahagyja az utcai életet, és keresztyén lesz. Azóta hetente eljár gyülekezetünkbe.

Isten arra hív bennünket, hogy új szemekkel tekintsünk a prostitúcióba keveredett nőkre, nem a saját előítéleteinken keresztül. Ha nem osztjuk meg velük az evangéliumot, hogy lehetséges a szabadulás, ki fogja ezt megtenni? Ha nem mondjuk el, hol találnak segítséget, ki fogja elmondani? Ha nem mutatjuk be Isten szeretetét, ki fogja bemutatni?

(Ellyn Jo Waller)


Imádkozzunk:

Afrika

 • Afrika keleti és déli területeiért, az ott megtartandó területi női konferenciáért, hogy sokan újra az Úrnak szenteljék életüket ezeken az összejöveteleken.
 • Isten új, fiatal női vezetőket készítsen fel – az Afrikai Baptista Nőszövetség jövendő vezetőit.
 • Társadalmi és politikai stabilitásért Afrikában. Sok országot a háború és szegénység sújtja. Egészség, béke és megfelelő életkörülmények hiányában a várható élettartam rövid, és sok fiatal nő meghal.
 • Imádkozzunk a helyzet javulásáért!
 • Az Afrikai Baptista Szövetség hatékonyabb szolgálatáért, és az Úr rendeljen számukra egy új főtitkárt.

Ázsia

 • Ázsia azon országaiért, amelyek az újabb természeti katasztrófák miatt szenvednek, különösen a Nargis-ciklon által sújtott Mianmarért, és a szecsuáni földrengés által sújtott kínaiakért. Az őket segélyező keresztyénekért.
 • Az ázsiai nők lépjenek fel a prostitúció, az emberkereskedelem, a nők és gyermekek elnyomása ellen.
 • Az Ázsiai Baptista Nőszövetség újonnan megválasztott 4 vezetőjéért, akik 5 éven keresztül fognak szolgálni.
 • Ázsia azon területeiért, ahol a keresztyéneket üldözik és gyilkolják, különösen India és Indonézia bizonyos vidékeiért.
 • Az ázsiai baptista nőtestvérek az imádság mellett a gyakorlati tevékenységükkel is mutassanak példát.

Karib-tengeri szigetek

 • Azokért a gyermekekért és nőkért, akik az emberkereskedelem áldozataivá váltak.
 • A Karib-térség gazdasági helyzetéért.
 • Az életkörülmények javulásáért a gyakori hurrikánok által sújtott területeken.
 • A szegényekért, akiknek nincs elegendő élelmük és megfelelő lakásuk.

Európa

 • A keresztyén családokért, hogy a családtagok számára biztonságos meleg környezetet nyújtsanak.
 • Az európai baptistákért, hogy só és világosság lehessenek környezetükben.
 • A fiatal nemzedékért, hogy az örökkévaló bibliai értékeket keressék a posztmodern társadalom kihívásai között.
 • Lépések történjenek a gyermekekkel és nőkkel való emberkereskedelem megszűnéséért, és hogy a keresztyének bekapcsolódjanak az emberkereskedelem áldozatainak segítésébe.
 • A gyermekekért és fiatalokért, hogy távol maradjanak a gonosztól, az alkoholtól és kábítószerektől, ne váljanak az erőszak áldozataivá, és hitre jussanak.
 • A bántalmazott és szegénységben élő emberekért.
 • A kormányokért, hogy óvják állampolgáraikat.

Latin-Amerika

 • A latin-amerikai baptista nőtestvérek szolgálatáért a gyermekeik felé, a családjukban, a gyülekezetben és a társadalomban.
 • A latin-amerikai gyermekek szellemi, érzelmi és anyagi szükségleteit betöltő kezdeményezésekért.
 • A Brazíliai Női Missziószövetség által fenntartott két misszióiskoláért, ahol misszionáriusokat és tanítókat képeznek.
 • Szellemi ébredésért Latin-Amerikában, hogy a gyülekezetek alárendeljék magukat Isten igéjének.
 • Azokért a keresztyén családokért, amelyeknek a gyermekei a kábítószer hatása alá kerültek vagy a társadalom szélére sodródtak.
 • A Latin-Amerikában dolgozó misszionáriusokért, és a Latin-Amerikából kiküldött misszionáriusokért.

Észak-Amerika

 • Az emberkereskedelem áldozataivá vált gyermekekért és nőkért, azokért, akik a kiszabadításukon dolgoznak, a politikusokért és kormányokért, hogy valósan mérjék fel a helyzetet és lépeseket tegyenek a leküzdés érdekében.
 • A fiatal nők szellemi tanulásáért, hogy növekedjenek az Úrban, és megtalálják a kapott ajándékoknak megfelelő szolgálatukat.
 • A gyülekezeteink nyitott szívvel tudják befogadni és segíteni az évről évre Észak-Amerikába érkező menekülteket.
 • Az árvizek, földrengések, tornádók, hurrikánok áldozataiért, és azokért, akik őket segítik.
 • Országaink bölcsen cselekedjenek és a föld erőforrásait megőrizzék a következő nemzedékek számára.
 • A keresztyének barátságosan és hatékonyan tudjanak bizonyságot tenni a környezetükben élő muzulmánok felé.

Ausztrália és a Csendes-óceáni szigetek

 • Békéért Pápua Új-Guineában és különösen hegyvidékekért: Baiyer, Lumusa, Tekin és Telefomin vidékeiért.
 • Az ausztráliai új-dél-walesi „nők a nőknek” kezdeményezésért, amely által nőket szeretnének megszólítani az evangéliummal.
 • A Délnyugat Csendes-Óceáni Baptista Nőszövetség újonnan megválasztott vezetőiért.
 • Azokért a Fidzsi-szigeteki nőtestvérekért, akik a katonai személyzet feleségei vagy a férjük az átmeneti kormány tagja.
 • Jan Dobsonért, aki a Tasmania déli részén élő nőket bátorítja a női szolgálatok tágabb körű végzésére.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

*

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .