Címkearchívumok: imanap

Baptista Nők Világimanapja 2015

Imanapi logo4Kelj fel, tündökölj!

A 2015-ös imanapi programot a Baptista Világszövetség női osztályának vezetői állították össze. A Baptista Világszövetséghez 238 baptista nőszövetség tartozik 138 országból. A hét kontinentális tagszövetség a következő térségeket foglalja magába: Afrika, Ausztrália és csendes-óceáni szigetek, Ázsia, Karib-tengeri szigetek, Európa, Észak-Amerika, Latin-Amerika.

Az idei imanapi gyűjtésünkkel többek között a következő projekteket támogatjuk:

 • Bethania alapítvány, Moldova köztársaság árva gyerekek és idősek támogatása;
 • Pápua Új-Guinea AIDS- és tuberkulózis-betegek segítése;
 • Afrikai Baptista Nőszövetség baptista női vezetők képzése, és helyi projektek a szegénység leküzdésére.

Baptista Nők Világimanapja 2015 bővebben…

Világimanapi előkészítő konferencia

Meghívó

Kedves Testvéreim!

Sok szeretettel emlékeztetlek benneteket, hogy hamarosan itt a január vége. Idén is ekkor tartjuk az Ökumenikus Világimanap előkészítő konferenciáját Budapesten, a MEÖT székházban. (1117,Budapest, Magyartudósok krt.3.)

Az idei témánk: Győzedelmeskedjen az igazságosság! A malajziai asszonyok készítették elő ennek a napnak az anyagát.

Ismét lesz országbemutató, bibliatanulmányok, a liturgia bemutatása, s természetesen egy kis kóstoló.

Hálás lennék, ha minél többen el tudnátok jönni.

A füzeteket, plakátokat, stb. itt osztjuk, s nagyon szeretnénk, ha minél többek magukkal vinnék, hiszen az idén nincs szándékunkban úgy postázni, mint az elmúlt években – ugyanis a postaköltségünk több százezer forintra rúg. Az anyagokat a püspökségeken, illetve esperesi hivatalokon keresztül igyekszünk eljuttatni a gyülekezetekbe,  illetve nagyon sok mindent felteszünk az internetre.

De a közösség erejét, szeretetének varázsát csak közösen élhetjük át, s ahhoz találkoznunk kell!

Hívlak és várlak hát benneteket január 28 – án de. 10 órára.

Találkozónkat du. 3 órára mindenképpen befejezzük, hogy kiki elérje buszát, vonatját.

Kérlek benneteket, hogy legyetek szívesek a saját közösségeteken belül megbeszélni, s megszervezni részvételeteket!

Nagy-nagy szeretettel hívlak és várlak benneteket: P.Tóthné Szakács Zita

Program

9.30   gyülekezés, regisztráció

10.00 – től  Éneklés

Bevezető bibliatanulmány B. Pintér Márta, ev. női misszió vezetője

 • Hogyan készülünk mi az imanapra? Dr. Kovács Gézáné, baptista női misszió vezetője
 • Malajzia bemutatása. Jakab Köves Gyopárka Dunántúli Nőszövetség titkára
 • 2012-es liturgia bemutatása. Hegyesi Beáta MRE missziói iroda  munkatársa
 • Irodalmi érdekességek Malajziából. Veresné Simon Ida, Dunamelléki Nőszövetség  alelnöke
 • Ebéd    és   kóstoló
 • Anyagok szétosztása

14.00     Záró bibliatanulmány P.Tóthné Szakács Zita

15.00 Hazautazás

Jelentkezés

Kérem, hogy sziveskedjetek a következő telefonon 371 2690 ill. email címen admin@meot.hu  jelezni, hogy gyülekezetetekből hány fővel vesztek részt az imanapi előkészítő konferencián. A szervezők nevében hálásan köszönjük, így könnyebben készülünk a vendéglátásra.

MEÖT (Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa)

1117 Budapest Magyar tudósok körútja 3.

Telefon: 371 – 2690   Fax: 371 – 2691

E-mail: admin@meot.hu

Megközelítés

A 4-es vagy 6-os villamosról, vagy a 112-es buszról a Petőfi híd budai hídfőjénél kell leszállni, azután a Dunának háttal állva baloldali járdán menve az első benyíló utcán (Farkasházy János utca) befordulni. A Farkasházy utca másik végén balra fordulva pár lépés a székház kapuja.

Gépkocsival:

Budáról jövet közvetlenül a híd előtt kétszer jobbra fordulni, azután ismét jobbra, ez már a Magyar tudósok körútja, aminek a másik végén az utolsó előtti épület a székház.

Pestről jövet közvetlenül a híd után kétszer jobbra, tovább ugyanúgy, mint Budáról jövet.

Baptista Nők Világimanapja – 2011. november 7.

Lépésben a Lélekkel – szívesség által

Az idei imanapi programot a Karib-térségi Baptista Nőszövetség állította össze. Folytatjuk a tavalyi témát, Lépésben a Lélekkel – a Gal 5,25 vers alapján: „Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint”. Ebben az évben a szívességgel foglalkozunk, ami a Szentlélek gyümölcse.
Az elmúlt években a Karib-szigeteket számos természeti csapás sújtotta, hurrikánok és a haiti földrengés, melyek miatt ezreket érte trauma és gyász,  elvesztették otthonukat, vagy árván maradtak. A különféle katasztrófákban van egy közös vonás: a nők és gyermekek szenvedtek a leginkább miattuk.
A tavalyi imanapi programban a szívességet az Ef 4,32 vers alapján tárgyaltuk: Jó lelkület mások irányába. Nem hiányzik a meggyőződés az életéből, de békességes a jelleme. Kész a mások szükségeit a sajátja elé állítani. Szeretetet mutat az apró cselekedetekben és a megértés egyszerű szavaiban.
Érvényes ez rád is? Hogyan javíthatsz szívességgel a körülötted élők helyzetén? Ezen a napon figyeljünk Isten igéjére, imádkozzunk együtt, és tanuljuk a karibi nőtestvéreinktől lépésben a Lélekkel a szívességet.

Patsy Davis, a Baptista Világszövetség női osztályának ügyvezető igazgatója
Baptista Nők Világimanapja – 2011. november 7. bővebben…

Missziós imanap hölgyeknek

Keresztény hölgy vagy?
Szívügyed az evangélium terjedése?
Fontosnak tartod az imádság szolgálatát?
Szívesen részt vennél más népek elérésében itthonról – közbenjárásod által?
Örömmel hallanád személyesen az épp itthon tartózkodó misszionáriusok imakéréseit?

Missziós imanap hölgyeknek bővebben…

Imanapi rendezvények

November 2-án, hétfőn este 6 órakor a Baptista nők világ imanapja (részletes imatémák itt) alkalmából a Nap utcai imaházba (VIII., Nap u. 40.) és a budafoki imaházba (XXII., Péter Pál u. 17.) várják azokat a Budapesten és a környező településeken élő lányokat, asszonyokat, akik szeretnének bekapcsolódni az egész világot átölelő imaláncba.  Jertek, imádjuk az Urat!

Nőbizottság

Baptista nők világimanapja

szem

Új szemekkel látni Isten teremtményeit

2009. november 4.

Az imanapi programot ebben az évben az észak-amerikai nőtestvérek állították össze. Az Észak-Amerikai Baptista Nőszövetség a kanadai, guyanai és egyesült államokbeli baptista nőtestvérekből tevődik össze.

Az idei gyűjtésünkkel többek között támogatjuk:

 • a Latin-Amerikából származó nők szellemi képzését (az USA-ban);
 • azoknak az önkénteseknek a képzését, akik a 2010-es kanadai, vancouveri téli olimpia alatt segítenek az emberkereskedelem áldozatainak;
 • valamint  a 2010-ben Hawaiiban tartandó női vezetőképző konferenciára, a szegényebb országokból érkező résztvevőket.

„Az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók” (Zsoltárok 24,1).

Mi, észak-amerikaiak sokkal többet fogyasztottunk a föld erőforrásaiból, mint amennyi a mi részünk. Kizsákmányoltuk a világ dolgozóit, amely által olcsó élelemhez és ruházathoz jutottunk, és nem figyeltünk még a legdurvább kizsákmányolás áldozataira sem.

Mint baptista nőtestvérek – bár gyermekségünktől fogva tudjuk, hogy „az Úré a föld és annak teljessége” – túl gyakran tekintünk a földre, mint ami a saját tulajdonunk, és nem Istené.

Az Úré a föld, de kezdetben nem ilyennek teremtette azt. A világ bámulatosan szép, de a bűn miatt megromlott. Az emberek elpazarolják a föld tartalékait. Míg a hatalmasok jólétben élnek, az elesettek a mindennapi túlélésért küzdenek.

Nekünk, Jézus Krisztus követőinek a feladatunk, hogy gondot viseljünk Isten teremtményeire. Isten azt kéri tőlünk, hogy a szenvedők és kétségbeesettek oldalára álljunk. (Linda J. Weber, az Észak-Amerikai Baptista Nőszövetség elnöke.)

Baptista nők világimanapja bővebben…